Gevelreiniging

Een gevel is datgene van een gebouw of woning dat van buitenaf zichtbaar is. Hierbij wordt het dak niet meegenomen. De gevel bestaat dus uit de buitenmuren van een gebouw. Daarbij is de voorgevel meestal het meest van belang, omdat deze kant vaak met de voorzijde aan de openbare weg staat.

Afhankelijk van de architectuur zijn er talloze verschillende soorten gevels, van oud tot nieuw en van klassieke stijl tot een moderne stijl. Om meerdere redenen is het onderhoud en de reiniging van een gevel zeer belangrijk.

Laat je gevel reinigen door een specialist

Waarom gevel reinigen?

Het spreekt voor zich dat je de gevel wilt reinigen, omdat na verloop van tijd de gevel vuil wordt. Staat je woning langs een drukke weg, dan zal je gevel al snel een zwarte aanslag krijgen van de roet dat door het verkeer wordt uitgestoten.

Daarnaast staat de gevel voortdurend bloot aan de weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw en wind slaan voortdurend op de gevel en dit laat zo zijn sporen na, zoals kalkvorming.

Mossen en algen zullen na verloop van tijd de gevel ook ontsieren en dit kan het gevelwerk zelfs beschadigen. Er kunnen haarscheurtjes ontstaan in het metselwerk. Hierdoor kan vocht naar binnentrekken, waardoor je uiteindelijk last krijgt van vochtproblemen in je woning.

Waarom gevel reinigen?

Met gevelreiniging wordt al het vuil van je gevel verwijderd, zodat deze weer het originele karakter van de woning benadrukt. Bij erg vervuilde gevels is de stijl van de woning soms niet eens meer te herkennen. Gevelreiniging zorgt ervoor dat de woningwaarde stijgt en een woning met schone gevel zal veel beter verkoopbaar zijn.

Bij de meeste reinigingsmethodes staat niet alleen reiniging van de gevel centraal. Ook het beschermen van de gevel behoort tot gevelreiniging.

Meestal wordt er een beschermende laag over de gevel aangebracht, wat vervuiling op korte termijn zal voorkomen. Je gevel reinigen doe je dus niet alleen uit esthetisch oogpunt, voor het behoud van je gevel en om schade te voorkomen is het reinigen ook zeer belangrijk.

Gevelreiniging prijzen

De gevelreiniging kosten zijn van diverse factoren afhankelijk.

  • Ten eerste zal er gekeken worden naar de staat van de gevel. Vaak zal het reinigen van de gevel ook samengaan met het voegen van het voegwerk. Is de gevel dusdanig beschadigd dat er een complete gevelrenovatie moet plaatsvinden, dan moet je dit voor het reinigen uit laten voeren. Dit verhoogt de gevelreiniging kostprijs natuurlijk wel.
  • Als de gevel nog in goede staat is, dan is onder andere van belang uit welk soort materiaal de gevel bestaat. Vaak gaat het om baksteen, maar het kan ook uit betonsteen bestaan of natuursteen. Hierop wordt meestal een keuze gemaakt van het soort behandeling dat de gevel moet ondergaan. Natuursteen zal anders behandeld moeten worden dan baksteen.
  • Ook de aard van de vervuiling zal een rol spelen in de keuze voor het soort behandeling en dus ook in de prijs. Het is dus lastig om een eenduidige gevelreiniging prijs per m2 te geven. Dit is afhankelijk van welke methode er gebruik gemaakt wordt.

👉 Om toch enkele richtprijzen te geven: voor gevels met een licht vervuiling zal de gemiddelde gevelreiniging kostprijs tussen de € 5,- en € 10,- per m2 zijn. De gemiddelde richtprijs voor hardnekkige en zwaar vervuilde gevels is tussen de € 15,- tot € 20,-.

Om kosten te besparen zou je ervoor kunnen kiezen om gevelreiniging zelf te doen. Maar je moet wel een idee hebben wat je doet en je moet de juiste gereedschappen en hulpmiddelen hebben.

Voor een betrouwbaar resultaat kun je de gevel beter door een expert laten reinigen. Houdt er dan rekening mee dat ongeveer 65% van de gemiddelde prijs per m2 bestemt is voor arbeidskosten.

Ontvang je prijs op maat

Hoe gevel reinigen?

Afhankelijk van het type gevel en de mate van vervuiling kan er een keuze gemaakt worden uit de reinigingsmethode.

Bij harde gevels zal er meestal gekozen worden voor een vorm van bestralen, terwijl voor zachte gevels gegaan wordt voor vochtige reiniging of nevelreiniging.

Na het reinigen zal de gevel vaak geïmpregneerd worden. Dit is erg belangrijk, want dit is een beschermende laag dat voorkomt dat vuil, algen en mossen niet zo gemakkelijk meer op de gevel blijven hechten.

Tevens zal het impregneren ervoor zorgen dat vocht niet meer in het metselwerk zal dringen. Welke reinigingsmethodes zijn er allemaal?

Hydrofuge

Hydrofuge of het hydrofoberen is een ander woord voor het impregneren van de muur. Hydrofuge is dus niet het eigenlijke reinigen zelf, maar het aanbrengen van een beschermende laag op de gevel. Het is voordat er met hydrofoberen wordt begonnen, belangrijk om de gevel grondig te reinigen.

Voorwaarde voor hydrofuge is ook dat de gevel in goede staat is. Het reinigen kan gewoon gebeuren met een hogedrukreiniger. Het hydrofugemiddel of impregneermiddel zal daarna in vernevelde vorm op de gevel worden aangebracht.

Wanneer een gevel door middel van hydrofuge is behandeld, is deze bestand tegen alle weersomstandigheden. Vocht zal niet meer in de muur trekken en de muur is ook beter tegen vorst beschermd. Mos, schimmel en algengroei zal worden vertraagd, waardoor je veel langer geniet van een mooie en schone gevel.

Vaak bevat een hydrofugemiddel ook een brandwerend middel, zodat de gevel tevens brandwerend wordt gemaakt.

Zandstralen

Zandstralen gevelIs je gevel aangetast door roetaanslag en graffiti of zitten er nog oude verflagen op de gevel? Dan is gevelreiniging door middel van zandstralen de beste optie.

Met behulp van lucht, water en een straalmiddel wordt de gevel grondig schoongepoetst. Het straalmiddel kan uit diverse middelen bestaan, zoals zand, kalk, of parels. Het lijkt op een gevel reinigen met een hogedrukreiniger, maar dan met een straalmiddel. Meestal is een hoge druk ook niet nodig, met een lage druk kan hardnekkige vuil al verwijderd worden. De originele kleur van de gevel komt weer tevoorschijn en ziet er weer als nieuw uit.

Overigens is zandstralen niet geschikt als je te maken hebt met een zachte of poreuze steensoort in de gevel. Dit zal het steen teveel beschadigen.

Stoomreinigen

Stoomreinigen gevelVoor oppervlakkige vervuiling dat niet diep in de gevel is doorgedrongen, is het stoomreinigen heel geschikt. Onder druk wordt warm water en warme stoom op de gevel gespoten.

Hierdoor zal al het oppervlakkige vuil, zoals mos en algen loskomen. Het is een ideale gevelreiniging om klimop en andere klimplanten van de gevel te verwijderen. Stoomreingen is bij uitstek geschikt voor gevels met een zachte steensoort, zoals kalkzandsteen.

Een nadeel van deze methode is dat het niet gegarandeerd is dat de originele kleur van de gevel weer zichtbaar wordt. Desalniettemin zal stoomreinigen zeker voor een schone gevel zorgen zonder oppervlakkige vervuiling.

Nevelstralen

Nevelstralen gevelNevelstralen is een ideale methode die vaak wordt toegepast op historische gebouwen met een zachte steensoort. Deze methode is dan vooral ook voor milde vervuiling, waarbij zandstralen niet geschikt is.

Met nevelstralen wordt ook zand of een korrel gebruikt, in combinatie met water. Omdat de druk laag is en van te voren ingesteld kan worden, alsmede de spuitmond, wordt nevelstralen ook wel eens een indirecte stralingsmethode genoemd. Het is een milde vorm van zandstralen, waarbij er veel minder kans is op beschadiging van de gevel.

Vochtstralen

Vochtstralen lijkt erg op nevelstralen, alleen is het een methode waarmee nog nauwkeuriger gereinigd kan worden. Met vochtstralen wordt water, met zand, glasparels of kalk tegen de muur gespoten onder een lage druk.

Het is een zeer milde wijze van reiniging en ook geschikt voor zachtere steensoorten. De straal van het water en de dikte van de korrels kan geheel aangepast worden aan het type steen wat voor de gevel is gebruikt. Ook vochtstralen behoort tot één van de milde reinigingsmethodes.

Chemisch reinigen

Chemisch reinigen gevelGevelreiniging chemisch is een zeer grondige reiniging, dat vooral ingezet wordt bij zeer hardnekkig vervuilde gevels. De naam zegt het al, er wordt gebruik gemaakt van chemische producten die op de gevel worden aangebracht. Na een tijdje wachten is het chemische middel ingetrokken en wordt de gevel met een hogedrukspuit afgespoten.

Chemisch reinigen is geen milieuvriendelijke vorm van gevelreiniging, al worden tegenwoordig ook wel eens biologische producten gebruikt. Het resultaat mag er wel zijn, want het reinigt gevels van zeer hardnekkige vervuiling.

Droogijsstralen

Droogijsstralen is een vrij nieuwe techniek voor het reinigen van gevels. Net zoals bij zandstralen worden korrels op de gevel gespoten, maar de korrels bestaan uit droogijs die een temperatuur hebben van -78,5° Celsius.

Droogijs heeft tevens een ontsmettende werking en zodra droogijs in aanraking komt met het oppervlak zal het verdampen. In tegenstelling tot zandstralen blijft er met droogijsstralen geen vuil achter. De techniek is geschikt voor grondige reiniging van hardnekkig vervuilde gevels.

Wel is droogijsstralen nog vrij duur en geeft het wat meer geluidsoverlast.